‘Surinamers moeten absoluut anders omgaan met het milieu’

10/01/2019 19:30

Een beeld van de ravage welke de goudmijnbouw in het Meriangebied heeft veroorzaakt. Mijnbouw legt een steeds grotere druk op
de beschikbaarheid van waterbronnen.
 

FEATURE –
“Wat we aan milieu en natuur hebben is in de eerste plaats niet voor buitenlanders, maar van ons en niet alleen om ervan te leven maar ook om te overleven.” Dit zegt nationaal milieucoördinator Winston Lackin. “Ik wil daarom dan ook een beroep doen op elke Surinamer om bewuster om te gaan met deze waarde die we hebben.”

Tekst: Wilfred Leeuwin

Beeld: dWT archiefl

Hij benadrukt dat Suriname vrijwel het rijkste land in de wereld
is aan natuurschoon, met rijkdommen, die kunnen worden ingezet om
de economie een bredere basis en diepere impact te geven. Aan de
andere kant is het ook het meest bedreigde land als het gaat om de
gevolgen van het opwarmen van de aarde. Het nationaal
milieucoördinatiecentrum op het kabinet van de president komt dit
jaar dan ook met gerichte actiepunten.

Er is wetgeving in voorbereiding, waarvan het belangrijkste
ontwerp de Milieuraamwet is, die al bij het parlement ligt. Met de
wetgeving moet de bewustwording van de burgers sterk worden
beïnvloed, waarmee zal worden bijgedragen aan een breed draagvlak
voor bescherming van het milieu en de natuur. Dit wordt onderdeel
van het curriculum van het onderwijs, te beginnen bij de
basisschool. Het thema milieu wordt direct verbonden aan toerisme
en cultuur.

Belangrijke stappen

Terugkijkend op 2018 zegt Lackin dat Suriname niet alleen
nationaal directe doelen en voornemens heeft gehad maar
internationaal belangrijke stappen heeft gezet. Iets verder
terugblikkend verwijst hij naar de verklaring van het land in 2017
bij de Verenigde Naties om zijn positie in de wereld als meest
beboste land (93 procent), dat rijk is aan belangrijke eco- en
biedsystemen, te behouden en te beschermen. Dit wordt niet alleen
gedaan voor eigengewin, maar ook om de belangrijke rol die het land
heeft voor de wereldgemeenschap om mee te werken aan het bestrijden
van klimaatverandering. 

Suriname staat, door zijn lage kusstrook, op de eerste plaats
van de tien meest bedreigde landen die getroffen kunnen of zullen
worden door de gevolgen van de klimaatverandering. Die wordt mede
veroorzaakt door het vernietigen van natuur en milieu.

Samenwerking

Maar de toezegging op het Wereldforum in 2017 en de voornemens
voor 2019 kunnen volgens Lackin alleen gerealiseerd worden in
samenwerking met andere landen. Die belofte staat dan ook niet los
van de voorwaarde dat Suriname dringend behoefte heeft aan
technische assistentie, geld en politieke samenwerking. “In 2018
hebben wij op verschillende internationale podia zowel ons
technisch als politiek verhaal gebracht.

Wij hebben een smartgedachte gelanceerd als mogelijkheid om ook
economische voordelen te behalen. In Latijns-Amerikaans verband
heeft Suriname voorgesteld om samen met landen die in een
soortgelijke positie verkeren, namelijk met natuurwaarden voor de
wereld, een front te vormen om te onderhandelen met fondsen en
landen die technische middelen én geld hebben. “Het is niet
gemakkelijk om die zaken los te krijgen”, zegt Lackin.

Conferentie

Suriname organiseert van 11 tot en met 15 februari de eerste
conferentie van deze groep waar onder meer over
onderhandelingsstrategieën gesproken zal worden. Het forum vaart
niet langer alleen op het kompas van de rijke of invloedrijke
landen, maar zal zelf met een smartplan komen voor zowel
bescherming van de natuur als de eigen economische
ontwikkeling.

Op deze conferentie zullen aspecten die klimaatverandering
stimuleren op de agenda worden geplaatst. Het gaat om houtkap en
groot- en kleinschalige mijnbouw waar het gebruik van kwik een
ernstige bedreiging is voor de natuur. Hoewel met 0,02 procent de
ontbossingsgraad in Suriname is te verwaarlozen, is het volgens
Lackin toch een belangrijk agendapunt voor het land. Ontbossing zal
in de toekomst economische ontwikkeling moeten bevorderen.

Rol Nimos

De Milieuraamwet waarin gedetailleerd staat hoe het land met
zijn natuur moeten omgaan is erg belangrijk. Bij de uitvoering van
de wetgeving zullen belangrijke instituten en ministeries, zoals
het Nationaal Instituut voor Milieu en Onderzoek (Nimos) worden
betrokken. Directeur Cedric Nelom voorspelt dat het instituut dit
jaar een actievere rol gaat vervullen bij de technische uitvoering
van zijn taken. Er is intussen instrumentarium aangeschaft om
lucht- en geluidsmetingen te doen. “Wij gaan verder met technische
voorbereidingen, bijvoorbeeld hoe Suriname nationale en
internationale milieuverdragen, zoals het Parijs Akkoord van 2015,
moet uitvoeren.

Het Nimos zal zich verder bekwamen op vooral juridische en
technische aspecten.” Nelom ondersteunt de gedachte voor groter
milieu- en natuurbewustzijn en benadrukt in dit verband het belang
van terugdringen van het gebruik van plastic. “Wij zullen als
milieu-instituut hier veel meer over laten horen.”

Dit artikel is verschenen in onze
bijlage van 10 januari

 
Tweet 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname

vertaal, translate,翻译,traduction,traducción,translation