Sozavo start ‘Positive Parenting Program’

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) heeft het startsein gegeven van het project “Developing a Positive Parenting Program”. Te Nickerie hebben in dit kader vijfentwintig medewerkers van Sozavo en het ministerie van Justitie en Politie (JusPol) deelgenomen aan een training.
Met de training gesprekstechnieken, oplossingsgericht coachen en conflicthantering, zijn medewerkers in de gelegenheid gesteld om hun vaardigheden aan te scherpen. Hierdoor zullen zij beter instaat zijn om probleemgezinnen te begeleiden dan wel verder te verwijzen. Aan gezinnen worden hiermee de tools gegeven om zorg te dragen voor een betere opvoeding van het kind.
Volgens Anita Forst, onder … ………… (GFC)

Lees verder

Bron: GFC Suriname

vertaal, translate,翻译,traduction,traducción,translation

Dorpelingen Tepu hebben 24 uur stroom
‘Dodental Nicaragua veel hoger dan de regering zegt’