‘Onderwijs beter afstemmen op arbeidsmarkt’

11/01/2019 10:05


Wilfred Leeuwin

 

PARAMARIBO –
Met het instellen van een Suriname Nationaal Training(s) Autoriteit (SNTA), moet het onderwijs een totaal andere richting opgaan. Het hoofddoel van deze instantie is om het beroepsonderwijs en trainingen zodanig te verbeteren dat zij beter kunnen aansluiten op de behoefte van de arbeidsmarkt.

Suriname heeft zich als lid van de Caricom en de Caribbean
Association and National Training Agency (Canta) gecommitteerd om
een dergelijk instituut in het leven te roepen. Dit nationaal
instituut zal belast worden met het ontwikkelen en het certificeren
van onderwijssystemen en trainingen volgens de Canta-structuur, met
het doel de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt
te garanderen.Het instituut zal onder andere er op toezien dat
opleidingsinstituten en aangeboden trainingen die te maken hebben
met beroepsonderwijs voldoen aan bepaalde kwalificatie en
efficiëntie eisen.

Opleidingsinstituten en trainingen kunnen na aanvraag in
aanmerking komen voor een keurmerk dat drie jaar geldig zal zijn.
Natuurlijke personen kunnen in aanmerking komen voor een
certificaat. De verstrekte keurmerken en certificaten zullen in een
openbaar register worden bijgehouden. Er is met verschillende
instanties en onderwijsinstelling gesproken, die ook hun feedback
hebben gegeven, voordat deze wet door het parlement in behandeling
is genomen. Intussen zijn aan ruim vijfhonderd
overheidsfunctionarissen, die ingezet gaan worden bij de uitvoering
van de nieuwe wet trainingen verzorgd. De SNTA zal onder toezicht
staan van een bestuur, terwijl een directie zal worden belast met
de dagelijkse taken.

 
Tweet 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname

vertaal, translate,翻译,traduction,traducción,translation