Nog veel onduidelijkheid bij wet Bescherming Moederschap

11/02/2019 06:24


Wilfred Leeuwin

Minister Soewarto Moestadja van Arbeid vindt dat voldoende draagvlak in de samenleving is voor de wet Bescherming Moederschap.
Foto: Stefano Tull
 

PARAMARIBO –
De wet Bescherming Moederschap zal veel langer in behandeling zijn dan eerder werd verwacht. Tijdens de debatten bleek namelijk dat er nog veel aspecten zijn waarmee regering en parlement rekening moeten houden. Ook moet worden teruggekoppeld met het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven.

Toch vindt minister Soewarto Moestadja van Arbeid dat deze wet
alleen maar positieve elementen bezit. Er zou namelijk voldoende
draagvlak voor zijn in de samenleving. Bij de behandeling vrijdag
zijn nieuwe inzichten gepresenteerd die veel aan de inhoud van het
wetvoorstel zullen veranderen. Daarnaast is lang gediscussieerd
over onder andere financiële aspecten, zoals het geven van een
financiële compensatie aan zowel de vader als de moeder.

De discussie ging met name om de rechtvaardigheid voor het geven
van deze compensatie en waar het geld vandaan gehaald moet worden.
De optie om daarvoor de gemeenschap aan te spreken met een
solidariteitsfonds heeft op zich weer gezorgd voor diepgaande
uiteenzettingen. Maar ook werd lang stilgestaan bij de voor- en
nadelen van deze wet voor werkgevers, vooral die in de private
sector.

Dan weer heeft de discussie zich geconcentreerd rond de positie
van de vader. De vraag hierbij is of het opleggen van een
verplichting in de wet om zwangerschapsverlof op te nemen niet een
stap te ver is en slechts volstaan moet worden met het recht van de
vader om van deze voorziening gebruik te maken.

Ook de positie van overheidsinstituten die zich met de
uitvoering van deze wet moeten bezighouden eiste de nodige
discussie. Sommige leden, onder wie Patricia Etnel (NPS), zijn er
voorstaander van dat niet deze overheidsinstanties maar een
onafhankelijk bureau, naast het ministerie van Financiën zal
bezighouden met de financiële tegemoetkoming aan de ouders.

Het wetsvoorstel voorziet toch niet helemaal in hoe om te gaan
met argumenten vanuit de werkgever tegen zwangerschap van vrouwen.
Zo is er nog de vraag of de werkgever eisen zou kunnen stellen aan
een nieuwe vrouwelijke werknemer dat zij gedurende een bepaalde
periode in haar nieuwe betrekking niet in verwachting mag
raken.

Vooral vrouwelijke DNA-leden hebben het standpunt ingenomen dat
dat nog altijd een vorm van discriminatie en ongelijke behandeling
is. Ook nu weer is bediscussieerd dat zwangerschap in een bredere
maatschappelijke context geplaatst moet worden en dat de vrouw niet
mag worden afgestraft voor het in verwachting raken, alleen om het
feit dat zij gedurende een bepaalde periode niet in staat zou zijn
arbeid te verrichten.

 
Tweet 

Gerelateerde artikelen
………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname

vertaal, translate,翻译,traduction,traducción,translation