Menigte Albina komt in opstand na verdrinking bootsman ‘Jote’

Een menigte in Albina is in opstand gekomen en deed bedreigende uitlatingen aan het adres van de plaatselijke Chinese winkeliers en ondernemers. De groep vond dat de passagier, die een Chinese ondernemer is, schuldig is aan de dood van bootsman ‘Jote’. Zij vernielde bezittingen van de winkeliers.De wetsdienaren begaven zich ter plaatse en troffen een menigte aan. Volgens verklaring van de winkeliers bevonden twee manspersonen uit de menigte zich op het dak van één van de panden. Enkele personen hebben winkelpanden bekogeld en ook vernielingen verricht hebben aan roldeuren, zekeringskasten en andere zaken.De plaatselijke politie kreeg assistentie … ………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald

vertaal, translate,翻译,traduction,traducción,translation

Anderson stunt tegen Federer
Jogi dringt aan op informatie over Alcoa