Hindostanen niet etnocentrisch

10/01/2019 22:27


Sabitrie Gangapersad

Rita Kalloe (l) wordt toegesproken door Maurits Hassankhan na het verdedigen van haar thesis over etniciteit, etnische relaties en etnocentrisme onder de Hindostanen.
Foto: Irvin Ngariman
 

PARAMARIBO –
Er is geen sprake van etnocentrisme bij Hindostanen. Dit concludeert Rita Kalloe na haar onderzoek over etniciteit, etnische relaties en etnocentrisme onder de Hindostanen. In Suriname zijn Hindostanen positief over zichzelf, maar tegelijkertijd minder negatief over andere groepen. Hindostanen erkennen dat ze negatieve eigenschappen hebben en zien ook de positieve kanten bij andere groepen. De conclusie over etnocentrisme is in contrast met de theorie van Tajfel en Turner. Die stelt dat hoe positiever een groep tegenover zichzelf is, des te negatiever die is ingesteld tegenover andere groepen.

Voor het onderzoek heeft Kalloe gekeken naar de Hindostanen in
relatie tot creolen, Javanen en marrons in Suriname. Ze heeft niet
alleen de sociaal- maatschappelijke en economische ontwikkelingen
bekeken, maar ook onderzocht welke positieve en negatieve
opvattingen Hindostanen hebben over zichzelf en over de andere
groepen. Ze gebruikte respondenten uit Paramaribo en Wanica, waar
alle vier bevolkingsgroepen in grote mate zijn
vertegenwoordigd.

“Hindostanen vinden zichzelf erg spaarzaam. Het contact met
creolen is erg plezierig en ze waarderen de eenheid onder de
javanen en marrons. Als negatieve eigenschappen noemen ze:
alcoholgebruik onder de eigen groep, meer uitgeven dan verdienen
bij de creolen, slijmen om vooruit te gaan bij de javanen en een
onfrisse geur bij marrons.”  Kalloe merkt op dat het onderwerp
zeer gevoelig lag. Dit bleek uit de diepte interviews die ze deed.
Niet altijd wilden personen op alles verder ingaan.

“Tot 1975 waren er sterke vooroordelen onder de verschillende
bevolkingsgroepen. Maar die zijn tussen 1975 en 2010 sterk
verminderd. Dit heeft te maken met het feit dat de groepen
vreedzaam, tolerant en verdraagzaam met elkaar leven en dat de ene
cultuur niet belangrijker is dan de andere. Er is een grote mate
van interactie tussen Hindostanen en de drie andere groepen hetzij
op het werk of elders.”

Volgens historicus Maurits Hassankhan is het onderzoek van
Kalloe deel van een groter project. “Er zijn vier mensen gevraagd
om onderzoek te doen naar de vier grote bevolkingsgroepen in
relatie tot elkaar. De bevindingen over Javanen werden eerder
gepresenteerd. Binnenkort volgen de theses over creolen en
marrons.” Kalloe is afgestudeerd als master of science aan de
Institute for Graduate Studies aan de Anton de Kom Universiteit van
Suriname.

 
Tweet 

Gerelateerde artikelen
………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname

vertaal, translate,翻译,traduction,traducción,translation