Guardiola, nieuwe voorzitter ‘adviesorgaan hennepteelt’

14 Feb, 08:31

Boy Guardiola is de nieuwe voorzitter van het nationale advies- en monitoringsorgaan wetenschappelijk onderzoek hennepteelt. De overige leden blijven in functie. Andjeniedevi Autar is ingaande 1 februari vervangen. In december 2018 werd zij benoemd als voorzitter van dit orgaan. In een brief aan minister Antoine Elias, gaf zij te kennen vanwege gezondheidsredenen haar functie niet meer te kunnen uitoefenen.
De minister benadrukt het belang van dit instituut. Hij gaf aan dat de hennepteelt wereldwijd in opmars is, welke ook grote voordelen kan hebben voor de Surinaamse economie. Er moet volgens Elias daarom ervoor gewaakt worden dat er geen illegaliteiten bedreven zullen worden met de verleende vergunningen. Dit adviesorgaan heeft tot taak het opzetten van een monitoringssysteem om adequate controle uit te kunnen oefenen op de middelen en chemische stoffen die expliciet bij wet genoemd zijn. De chemische stoffen komen voor op de bij deze wet behorende lijsten I, II en III, alsmede op de mengsels hiervan. Verder heeft het orgaan ook tot taak het adviseren van de minister over de verplichtingen voortvloeiende uit de verdragen. Ook adviseert het orgaan over de ontwikkelingen rond de nationale en internationale drugscriminaliteit. Het instituut fungeert als aanspreekpunt voor nationale en internationale organisaties over de in de wet geregelde onderwerpen en doet verplichte rapportages.

Thursday 14 February
Wednesday 13 February
Tuesday 12 February

………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com

vertaal, translate,翻译,traduction,traducción,translation