Belfort verfoeit uitspraken president

10/01/2019 18:03


Ivan Cairo en Naomi Hoever

Edward Belfort.
Foto: Stefano Tull
 

PARAMARIBO –
Edward Belfort, ex-minister van Justitie en Politie, heeft met verbazing de aanval aangehoord van president Bouterse op procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday. Tijdens de persconferentie dinsdag op het presidentieel paleis zei het staatshoofd geen respect te hebben voor mensen als de huidige pg. De vervolgingsbaas zou hem hebben voorgehouden dat hij het 8 Decemberstrafproces zou kunnen stopzetten.

Achteraf zou de pg aan de auditeur-militair andere zaken hebben
voorgehouden. Althans, dat beweert president Bouterse. Op Radio
ABC ontkende Baidjnath-Panday woensdag dat het idee om artikel
148 van de Grondwet in te zetten van hem afkomstig is. “Absoluut
niet! Neemt u van mij aan dat het niet door mij is bedacht om
Artikel 148 in te zetten.”

Dit wordt tegenover de Ware Tijd  bevestigd door
een functionaris in kringen rond de president. Deze persoon geeft
op basis van anonimiteit aan dat de pg in deze kwestie de waarheid
spreekt.

Baidjnath Panday zei ook tegen Radio ABC dat de
president zelf moet toelichten of hij nog geloof heeft in de pg of
niet. “Ik doe mijn constitutioneel werk. Dat is het belangrijkste
voor mij. Ik moet zorgdragen dat er een opsporing komt naar
strafbare feiten. Als er onderzoek is gedaan en resultaat is
gegenereerd, moeten wij het succesvol kunnen dagvaarden”, legde hij
uit.

“Het is verfoeilijk!” reageert Belfort op de presidentiële
uithaal naar de pg. De ex-bewindsman zegt dat sinds de strafeis
tegen hoofdverdachte Bouterse bekend is, er ‘dreigementen’ door de
president worden geuit naar de pg. “A sani di de na kakafowru
ede fayawatra sa puru en”, was de boodschap van het
staatshoofd naar het Openbaar Ministerie in juli 2017 tijdens een
meeting in Ocer en bij de viering van dertig jaar NDP in Para.

Ook de brief waarin Bouterse, eveneens in juli 2017, het
vertrouwen in de pg opzegt, ziet Belfort als een dreigement. Hij
wijst erop dat het hoofd van de vervolging en de plaatsvervangende
leden voor het leven worden benoemd. Het staatshoofd kan een pg
benoemen, maar die niet ontslaan.

Het verhaal over het dossier dat uit de kluis van De
Surinaamsche Bank is verdwenen, had Bouterse volgens Belfort in de
rechtszaal op de mouw moeten spelden. “Wij wachten de rechtszaak
af. Bouterse is evenveel mens als alle andere burgers in het
land.”  

De uitlatingen van de president zijn bedoeld om de reputatie van
de pg te schaden, hem te beledigen en zijn waardigheid aan te
tasten. Dat vinden politieke partij DA’91 en
mensenrechtenorganisatie Stichting 8 december 1982. Volgens
stichtingsvoorzitter Sunil Oemrawsingh zullen “zulke en andere
aanvallen op de rechtsgang en rechterlijke macht als geheel blijven
komen uit de hoek van de verdachten”.

De wijze waarop Bouterse dinsdag naar de pg heeft uitgehaald is
voor DA’91 het zoveelste bewijs van zijn “ernstige ongeschiktheid
om op waardige wijze invulling te geven aan de functie van
president”. “De president schroomde niet om zich te bedienen van
leugens, misleiding en verdraaiing van feiten. Hij die het respect
voor onze instituten zou moeten uitdragen en verpersoonlijken,
tastte openlijk de waardigheid van de pg en van onze totale
rechterlijke macht aan.”

Bouterse wordt opgeroepen om zijn excuses publiekelijk aan te
bieden aan de pg en de totale rechterlijke macht en ook aan de
Surinaamse samenleving “voor dit bestuurlijk wangedrag”.

 
Tweet 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname

vertaal, translate,翻译,traduction,traducción,translation