Achttiende-eeuwse kanonnen gevonden

14/02/2019 06:41


Amanda Palis

De opgegraven kannonen.
Foto: Facebookpagina SGES
 

PARAMARIBO –
Een aannemingsbedrijf dat in de omgeving van Gunny’s Villapark bij Leonsberg bezig was met ontbossing heeft drie kanonnen gevonden, die hoogstwaarschijnlijk behoorden tot de achttiende-eeuwse redoute (hulpfort) Purmerend. Een jongen die voorbij fietste zag ze in de laadbak van een pick-up en heeft dit aan zijn ouders verteld. Zijn moeder heeft vervolgens de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES) en de archeologische dienst op de hoogte gebracht.

SGES-directeur Stephen Fokké spreekt van een belangrijke
aanwinst, omdat met deze vondst een belangrijk stuk militair
historisch erfgoed is ontdekt. “De redoute Purmerend was een
belangrijk onderdeel van de achttiende-eeuwse militaire
kustverdediging van de kolonie Suriname. Samen met het hulpfort
Leyden aan de rechteroever van de Commewijnerivier werd het Fort
Nieuw-Amsterdam ondersteund”, vertelt Fokké. 

De moeder zou volgens hem een vermoeden hebben gehad dat de
redoute Purmerend in haar woonomgeving gelegen was. Volgens de
Monumentenwet van 2002 is er een meldingspicht als iemand op
artefacten van cultuurhistorische waarde stuit. De melding moet
binnen dertig werkdagen worden aangegeven bij de
districtscommissaris van het gebied waar de vondst is gedaan met
het exacte tijdstip, de locatie en gegevens van de
vinder. 

“Anders dan bij archeologische opgravingen komt het voor dat
mensen historische artefacten vinden. Vaak wordt daar geen melding
van gedaan en verdwijnt de veelal historische vondst uit het zicht
van de autoriteiten.” Fokké doelt vooral op vondsten die tijdens de
goudwinning worden gedaan. “Het gaat dan vooral om pre-Columbiaanse
artefacten.”

De kanonnen worden door de districtscommissaris overgebracht
naar een veilige plek – “er zijn diverse voorstellen waar de
kanonnen opgesteld zullen worden” – waarna er een onderzoek volgt
van de Archeologische Dienst. Fokké: “Eventueel zal tot stopzetting
van de ontbossingswerkzaamheden worden overgegaan om op locatie een
archeologische verkenning en eventuele opgraving uit te
voeren.”

Volgens hem is er nog genoeg te ontdekken. “Maar het beste is om
– als men zoiets dergelijks vindt – het niet zelf uit de grond te
halen, maar ons gelijk in kennis te stellen. Het is belangrijk dat
men niet zelf gaat graven, omdat daarmee de context verloren gaat.
Zolang objecten en sporen onverstoord in de grond zitten, kunnen we
informatie verzamelen en analyseren waarna we info kunnen geven
over bijvoorbeeld tijdsperiode, bouwconstructie en wie er hebben
gewoond of geleefd. Informatie die voor heel Suriname van belang
kan zijn.”

 
Tweet 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname

vertaal, translate,翻译,traduction,traducción,translation