Theo Masé: vóór Wet nationale basiszorg kon iedereen zijn eigen gang gaan en regels overtreden

De tweede openbare vergadering van de Zorgraad op zaterdag 11 augustus jongstleden, heeft geen vlot verloop gekend. De vergadering ging gepaard met heftige discussies. De zorgverleners van verschillende instellingen hebben laten blijken dat zij niet eens zijn met de gang van zaken binnen de gezondheidszorg.Theo Masé, adviseur op het kabinet van de vicepresident, zei dat mensen steen en been klagen over hoe zij niet uitkomen en hoe duur de zorg is. Echter, zij kunnen geen kostenplaatje en rapporten presenteren, wanneer die zaken worden opgevraagd, omdat zij zich achter het woord privacy schuilen. Zaken zouden anders kunnen lopen in de … ………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald

vertaal, translate,翻译,traduction,traducción,translation

Huisartsen boycotten nieuw tariefsvoorstel
Granman Aboikoni vraagt vergiffenis en wil samenwerken