Remmende ontwikkelingen

De psychose van de faalangst en van de afgunst, de burgerlijke onverschilligheid, de miskenning van goede overheidsprestaties, infantiliteit, manipulatie, geldingsdrang, blinde aanbidding van politiek machtigen, wij zouden zo verder kunnen gaan met ziekelijke ontwikkelingen en aandoeningen in ons land. Neem nu de zo besproken taalarmoede onder de burgers, vooral onder de jongeren. Gebrekkige vocabulaire, korte zinnen volgens de vroegere telegramstijl, slechte formuleringen, zwakke argumentatie, kritiek op de dagelijkse gebeurtenissen zonder diepgang. Jongeren die in de sms-stijl met elkaar communiceren en die in geen tijden meer een leesboek in handen hebben genomen. Taalarmoede ook in de journalistiek en onder personen … ………… (DBS)


Lees verder

Bron: Dagblad Suriname

vertaal, translate,翻译,traduction,traducción,translation

Wetgeving voor granmans nodig
Miskin: “Deze coalitie zit losser dan zand aan elkaar”