Rehabilitatiewerkzaamheden Oost-Westverbinding

De Kwattaweg en wel het gedeelte tussen de Henry Fernandesweg en Monkshoop wordt gerehabiliteerd. Deze wegstrekking is 27 km lang met een breedte van 6.20 meter. Tjongalanga voert de werkzaamheden uit in opdracht van het ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie (OWT&C). De werkzaamheden zijn in maart gestart en worden door SUNECON gecontroleerd.
Oud asfalt wordt vervangen door een nieuw asfaltlaag met een verbeterde fundering. Bij de Saramaccabrug te Monkshoop worden de bermen bestraat.
De omgeving waar er veel bedrijvigheid plaatsvindt en in de buurten waar er scholen zijn, worden voetpaden en parkeervakken aangelegd. Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de … ………… (GFC)

Lees verder

Bron: GFC Suriname

vertaal, translate,翻译,traduction,traducción,translation

Scouts Latour getraind in belang van bomen binnen onze biodiversiteit
27 kilometer Kwattaweg wordt gerehabiliteerd