Integraal en multisectoraal werken aan veilige ruimtes voor de jeugd

Het garanderen van veilige ruimtes voor de jeugd om zich te kunnen ontwikkelen tot (vol)waardige burgers zal integraal en multisectoraal moeten worden aangepakt. In dit kader wordt gedacht aan ruimtes waar de jeugd zich kan uitspreken over besluitvormingsprocessen, ruimtes om te kunnen sporten en vrijetijdsactiviteiten binnen verschillende buurten en veilige digitale ruimten, zegt het ministerie van Sport en Jeugdzaken in verband met de Internationale Dag van de Jeugd.
Per resolutie van 17 december 1999, aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, werd 12 augustus uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Jeugd. Het internationale thema dit jaar is: “Safe … ………… (GFC)

Lees verder

Bron: GFC Suriname

vertaal, translate,翻译,traduction,traducción,translation

Miskin: “Deze coalitie zit losser dan zand aan elkaar”
’Ronaldo met spoed naar ziekenhuis’